• Konut Temizliği
  0( 0 YORUM )
  50 ÖĞRENCİ

  Konut Temizliği Eğitimi Konut; bireylerin beslenme, uyku, dinlenme, eğlenme, kişisel temizlik ve bakım gibi yaşamsal faaliyetleri için güvenli bir mekândır.…

  AÇIK
 • Takım Sporları
  0( 0 YORUM )
  36 ÖĞRENCİ

  Takım Sporları Eğitimi “Spor” sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insanın; beden ve ruh sağlığını geliştirmek, kişiliğinin oluşmasını ve…

  AÇIK
 • 0( 0 YORUM )
  95 ÖĞRENCİ

  Küresel Isınma ve Etkileri Eğitimi Küresel ısınma; insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda Dünya yüzeyinin ve okyanusların…

  AÇIK
 • Türk Sineması ve Yeşilçam
  5( 1 YORUM )
  232 ÖĞRENCİ

  Türk Sineması ve Yeşilçam Eğitimi Bir ülkeyi, bir kültürü tanımak için kullanılabilecek en iyi araçlardan biri, o ülkenin sinemasıdır. Bir…

  AÇIK
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
  0( 0 YORUM )
  567 ÖĞRENCİ

  Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Eğitimi Yaşlanma ile birlikte meydana gelen değişiklikler ve hastalıklar yaşlıyı tamamen veya kısmen bağımlı hâle getirebilmektedir.…

  AÇIK
 • Toptancılık
  0( 0 YORUM )
  280 ÖĞRENCİ

  Toptancılık Eğitimi Bugünün ticaret hayatında perakendecinin faaliyetlerini sürdürebilmesi ürün ve hizmet satışı ile mümkün olabildiğine göre, bu ürünlerin temin edilebilmesi…

  AÇIK
 • Spor Fotoğrafçılığı
  0( 0 YORUM )
  231 ÖĞRENCİ

  Spor Fotoğrafçılığı Eğitimi Spor gazeteciliği, bir alan olarak yazılı basındaki yerini almıştır. Bu tür gazetecilikte fotoğraf, yazılı metnin önüne geçmiş…

  AÇIK
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği
  5( 1 YORUM )
  645 ÖĞRENCİ

  ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi İnsanlar yaşamın tüm bölümlerinde güvenceye ihtiyaç duymaktadır. Bu güvence ihtiyacı gıda tüketiminde çok daha fazladır.…

  AÇIK
 • Afet Psikolojisi
  5( 2 YORUM )
  295 ÖĞRENCİ

  Afet Psikolojisi Eğitimi Dünya üzerinde her yıl milyonlarca insan afetin doğrudan ya da dolaylı etkilerine maruz kalmakta, fiziksel, ekonomik y…

  AÇIK
 • Piyasa Analizi
  5( 1 YORUM )
  602 ÖĞRENCİ

  Piyasa Analizi Eğitimi Dünyadaki nüfusun artması, insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi mevcut kaynakların giderek azalmasına neden olmuştur. Kaynaklardaki azalış insanoğlunu daha fazla…

  AÇIK
 • Toplantı Yönetimi
  5( 1 YORUM )
  430 ÖĞRENCİ

  Toplantı Yönetimi Eğitimi Günümüzde gerek kamu kuruluşları, gerek özel şirketler ve dernekler birçok konuda çeşitli toplantılar yapmaktadır. Bu nedenle çalıştığınız…

  AÇIK
 • Toplumsal Düzen
  4( 1 YORUM )
  223 ÖĞRENCİ

  Toplumsal Düzen Eğitimi İnsanların bir arada, düzen içinde yaşayabilmeleri ise hukuku gerekli kılmıştır. Toplumsal bir düzenin kurulabilmesi ve sağlıklı işleyebilmesi…

  AÇIK
 • İnsan Hakları
  5( 3 YORUM )
  508 ÖĞRENCİ

  İnsan Hakları Eğitimi İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak…

  AÇIK
 • Hukukun Temel İlkeleri
  5( 1 YORUM )
  381 ÖĞRENCİ

  Hukukun Temel İlkeleri Eğitimi Hukukun evrensel ilke ve esasları; demokratik hukuk toplumlarının vazgeçilemez ve devredilemez değerleri olup, herkes tarafından bilinmesi…

  AÇIK
 • Hukuk Terminolojisi
  5( 2 YORUM )
  214 ÖĞRENCİ

  Hukuk Terminolojisi Eğitimi Hukuk sekreteri adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan…

  AÇIK