• Türk Sineması ve Yeşilçam
  0( 0 YORUM )
  74 ÖĞRENCİ

  Türk Sineması ve Yeşilçam Eğitimi Bir ülkeyi, bir kültürü tanımak için kullanılabilecek en iyi araçlardan biri, o ülkenin sinemasıdır. Bir…

  AÇIK
 • Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
  0( 0 YORUM )
  281 ÖĞRENCİ

  Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Eğitimi Yaşlanma ile birlikte meydana gelen değişiklikler ve hastalıklar yaşlıyı tamamen veya kısmen bağımlı hâle getirebilmektedir.…

  AÇIK
 • Toptancılık
  0( 0 YORUM )
  161 ÖĞRENCİ

  Toptancılık Eğitimi Bugünün ticaret hayatında perakendecinin faaliyetlerini sürdürebilmesi ürün ve hizmet satışı ile mümkün olabildiğine göre, bu ürünlerin temin edilebilmesi…

  AÇIK
 • Spor Fotoğrafçılığı
  0( 0 YORUM )
  147 ÖĞRENCİ

  Spor Fotoğrafçılığı Eğitimi Spor gazeteciliği, bir alan olarak yazılı basındaki yerini almıştır. Bu tür gazetecilikte fotoğraf, yazılı metnin önüne geçmiş…

  AÇIK
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği
  0( 0 YORUM )
  325 ÖĞRENCİ

  ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi İnsanlar yaşamın tüm bölümlerinde güvenceye ihtiyaç duymaktadır. Bu güvence ihtiyacı gıda tüketiminde çok daha fazladır.…

  AÇIK
 • Afet Psikolojisi
  5( 1 YORUM )
  162 ÖĞRENCİ

  Afet Psikolojisi Eğitimi Dünya üzerinde her yıl milyonlarca insan afetin doğrudan ya da dolaylı etkilerine maruz kalmakta, fiziksel, ekonomik y…

  AÇIK
 • Piyasa Analizi
  0( 0 YORUM )
  316 ÖĞRENCİ

  Piyasa Analizi Eğitimi Dünyadaki nüfusun artması, insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi mevcut kaynakların giderek azalmasına neden olmuştur. Kaynaklardaki azalış insanoğlunu daha fazla…

  AÇIK
 • Toplantı Yönetimi
  0( 0 YORUM )
  233 ÖĞRENCİ

  Toplantı Yönetimi Eğitimi Günümüzde gerek kamu kuruluşları, gerek özel şirketler ve dernekler birçok konuda çeşitli toplantılar yapmaktadır. Bu nedenle çalıştığınız…

  AÇIK
 • Toplumsal Düzen
  4( 1 YORUM )
  156 ÖĞRENCİ

  Toplumsal Düzen Eğitimi İnsanların bir arada, düzen içinde yaşayabilmeleri ise hukuku gerekli kılmıştır. Toplumsal bir düzenin kurulabilmesi ve sağlıklı işleyebilmesi…

  AÇIK
 • İnsan Hakları
  5( 2 YORUM )
  306 ÖĞRENCİ

  İnsan Hakları Eğitimi İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak…

  AÇIK
 • Hukukun Temel İlkeleri
  0( 0 YORUM )
  239 ÖĞRENCİ

  Hukukun Temel İlkeleri Eğitimi Hukukun evrensel ilke ve esasları; demokratik hukuk toplumlarının vazgeçilemez ve devredilemez değerleri olup, herkes tarafından bilinmesi…

  AÇIK
 • Hukuk Terminolojisi
  0( 0 YORUM )
  134 ÖĞRENCİ

  Hukuk Terminolojisi Eğitimi Hukuk sekreteri adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan…

  AÇIK
 • Devlet Yapısı ve Yargı
  0( 0 YORUM )
  103 ÖĞRENCİ

  Devlet Yapısı ve Yargı Eğitimi Anayasaya göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk, egemenliğini anayasanın koyduğu ilkeler çerçevesinde seçimler yoluyla doğrudan;…

  AÇIK
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar
  0( 0 YORUM )
  126 ÖĞRENCİ

  Anayasal Hak ve Sorumluluklar Eğitimi Anayasal temel hak ve sorumluluklarımızı bilirsek kendimizi hukuk kurumları karşısında çaresiz hissetmeyiz. Anayasal hak ve…

  AÇIK
 • Temel İngilizce
  5( 4 YORUM )
  3520 ÖĞRENCİ

  Temel İngilizce Eğitimi Avrupa çok dillilik politikası, çok erken yaşta en az iki yabancı dil öğreterek özellikle, temel becerilerin geliştirilmesi…

  AÇIK