5

2

oylama

Anayasal Hak ve Sorumluluklar Eğitimi Anayasal hak ve sorumluluklarımızı bilirsek kendimizi hukuk kurumları karşısında çaresiz hissetmeyiz. Anayasal hak ve sorumluluklarını …

Konuların Uzunluğu

4 saat, 30 dakika

Konu Sayısı

9

Uygulama

Anayasal Hak ve Sorumluluklar Eğitimi

Anayasal hak ve sorumluluklarımızı bilirsek kendimizi hukuk kurumları karşısında çaresiz hissetmeyiz. Anayasal hak ve sorumluluklarını bilen bir vatandaş, haklarını hiç kimseye ve hukuk da dahil hiçbir kuruma çiğnetmez. Anayasal bilgiye sahip olan bir birey, doğuştan sahip olduğu Anayasal temel hak ve hürriyetlerinin kendisine verilmesinin engellendiği durumlarda bu haklarını elde etmenin yollarını bilir. Haksızlığa uğradığında; adaletin sağlanması için mahkemelere başvurabilir. Bu bakımdan temel hak ve sorumluluklarını bilen bir vatandaş her zaman daha bilinçli bir yaşam sürme şansına sahiptir. Anayasal Hak ve Sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olmak bizi nasıl bir toplumda yaşadığımız hakkında da aydınlatır. Anayasal Hak ve Sorumluluklar eğitim programı tamamen ücretsiz!

Anayasal Hak ve Sorumluluklar Nedir?

Anayasal hak ve sorumluluklar, bir devletin veya toplumun yönetiminde ve düzeninde temel prensipleri ve değerleri yansıtan önemli kavramlardır. Bu anayasal hak ve sorumluluklar, bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini artırmayı, adaleti sağlamayı ve demokratik bir düzeni sürdürmeyi amaçlar. Anayasal haklar, bireylerin devlet tarafından tanınan ve korunan temel özgürlüklerini içerirken, anayasal sorumluluklar ise bireylerin topluma ve devlete karşı taşıdığı yükümlülükleri ifade eder. Bu kavramları daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım:

Anayasal Haklar: Anayasal haklar, bireylerin doğuştan sahip olduğu ve devlet tarafından tanınan temel özgürlükleri ifade eder. Bu haklar, bireylerin yaşamını sürdürebilmesi, gelişebilmesi ve kendini ifade edebilmesi için gereklidir. Anayasa genellikle bu hakları belirler ve korur. Örnek anayasal haklar şunlar olabilir:

 1. Yaşama Hakkı: Her bireyin yaşam hakkı, devlet tarafından korunmalıdır. Cinayet, insan öldürme gibi eylemler suç sayılır ve cezalandırılır.
 2. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı: Bireylerin keyfi olarak gözaltına alınmaması, haksız yere tutuklanmaması ve işkence görmemesi gerekmektedir.
 3. Düşünce ve İfade Özgürlüğü: Bireylerin düşüncelerini ifade etme, yazma, konuşma ve yayınlama özgürlüğüne sahip olması demokratik bir toplumun temelidir.
 4. İnanç Özgürlüğü: Her bireyin dini inançlarını seçme, değiştirme veya yaşama hakkı vardır. Devlet, bireylerin bu haklarını korumakla yükümlüdür.
 5. Eğitim Hakkı: Her bireyin eğitim alma hakkı vardır. Devlet, eğitim imkanlarını sağlamak ve eğitimi zorunlu kılmak gibi önlemler alır.
 6. Mülkiyet Hakkı: Bireylerin özel mülkiyete sahip olma ve bu mülkiyeti koruma hakkı vardır. Devlet, mülkiyet haklarını güvence altına alır.

Anayasal Sorumluluklar: Anayasal sorumluluklar, bireylerin devlete ve topluma karşı taşıdığı yükümlülükleri ifade eder. Bu sorumluluklar, toplumsal düzenin ve demokratik yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir. Anayasal sorumluluklar şunlar olabilir:

 1. Yasa ve Kurallara Uyma Sorumluluğu: Her birey, toplumun düzenini sağlamak için yasalara ve kurallara uymak zorundadır. Yasalara uyum, hukukun üstünlüğünün ve adaletin teminatıdır.
 2. Toplumsal Katılım ve Seçim Sorumluluğu: Demokratik bir toplumun en önemli özelliklerinden biri, bireylerin seçimlere katılma ve politik süreçlere dahil olma sorumluluğudur.
 3. Çevre ve Sürdürülebilirlik Sorumluluğu: Bireylerin çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk taşıması gerekmektedir. Çevre kirliliği ve doğal kaynakların aşırı tüketimi sorunlarını önlemek toplumsal bir yükümlülüktür.
 4. Toplumsal Adalet ve Eşitlik Sorumluluğu: Bireylerin, toplumsal adaleti sağlama ve insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrımcılığa karşı durmak ve eşitlik ilkesini desteklemek önemlidir.
 5. Eğitim ve Bilgiye Erişim Sorumluluğu: Bireylerin kendilerini geliştirmek ve bilgiye erişmek için çaba gösterme sorumluluğu vardır. Eğitimli bireyler, toplumsal ve ekonomik gelişmenin temelini oluşturur.
 6. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Sorumluluğu: Zayıf durumda olanlara yardım etmek ve toplumsal dayanışmayı desteklemek, insanlık görevi olarak kabul edilir.

Anayasal haklar ve sorumluluklar, bireylerin ve toplumun birlikte yaşama ve gelişme ilkesini yansıtır. Bu haklar ve sorumluluklar, demokratik bir toplumun temel taşlarıdır ve devletin, hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir çerçeve içinde bu prensipleri koruması gerekmektedir.

Bu Eğitim Kursu Size Ne Katacak?

Anayasal ödevlerini bilen bir vatandaş ise; üzerine düşen sorumlulukları gereği gibi yerine getirerek ülkesinin güvenliğine ve geleceğine katkıda bulunur. Temel hak ve özgürlüklerin getirdiği güvenli ortamda yaşayan birey, bir anlamda bu güvenli ortamın sürdürülebilmesi için kendisine düşen Anayasal ödevlerini seve seve yerine getirir.

İş İlanları / Olanakları

Günümüz dünyasında hukukun üstünlüğü oldukça önemli bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak da hak arayışı kapsamı ileri boyuta ulaşmaktadır. Hem işçinin hem de işverenin korunması ve hak arayışlarında net düzenlemelerin olması için iş hukukuna ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi halde iş yaşantısında kargaşa boy gösterir ve verimli bir çalışma hayatından bahsedilemez. İş hukuku, işverenin de işçinin de mağdur olmamasını, çalışma hayatının bir düzen içinde sürdürülmesini, kötü amaçlı kişiler için caydırıcılık oluşmasını sağlamaktadır. Tüm bunların hepsi için belirlenmiş olan net kurallara ve bu kurallar doğrultusunda oluşturulmuş hükümlere ihtiyaç vardır. İş hukukunun önemi tam da bu noktada devreye girer. İşçinin hakları gözetilirken işverenin korunması sağlanır. Bu da daha verimli bir iş yaşantısı ve daha adil bir çalışma düzeni demektir.

Anayasal Hak ve Sorumluluklar Sertifika Programı

Eğitim sonunda 10 sorudan oluşan 10 dakika süre sınırı bulunan online sınav uygulanmaktadır. Konuları tamamladıktan sonra sınav otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır. Sertifika sınavını 100 üzerinden en az 60 alarak başarıyla tamamlayan kişilere Anayasal Hak ve Sorumluluklar Belgesi (katılım sertifikası) verilmektedir. Hak edeceğiniz sertifikayı yukarıda sayılmış olan birçok sektör için iş başvurularınızda CV’nize ekleyebilir ve sertifikanızı bu interaktif eğitimi aldığınıza dair kanıt niteliğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

Anayasal Hak ve Sorumluluklar eğitim programıyla alacağınız Başarı Sertifikası, iş dünyasında kişisel ve mesleki gelişiminizi kanıtlayan bir değere sahiptir. CV'nize ekleyerek iş başvurularınızda önemli bir referans olabilir. Ayrıca, diğer özel eğitim kurumlarının sertifikalarıyla karşılaştırıldığında Global Enstitü sertifikaları, katılımcılarımıza çok daha uygun bir ücrete ulaştırılmaktadır.

İnsan kaynakları departmanları, Global Enstitü'nün bu alanda tanınmış bir kurum olduğunu bildikleri için bu sertifikaları değerli bulurlar ve iş başvurularınızı olumlu bir şekilde değerlendirebilirler. Bu nedenle, Global Enstitü'den aldığınız Anayasal Hak ve Sorumluluklar eğitim sertifikası, iş başvurularınızı daha çekici hale getirebilir ve sizi iş dünyasında avantajlı bir konuma taşıyabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için Destek sayfasına göz atmanızı öneririz.

5 Dilde Sertifika

Eğitimlerimizde başarı sertifikaları almak artık daha anlamlı ve küresel hale geldi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde sertifika alma fırsatıyla, dünya genelindeki öğrencilerimizin potansiyelini tam anlamıyla açıyoruz.

Neden 5 Dilde Sertifika?

 1. Küresel Yetenek Geliştirme: Sertifikalarınızı 5 farklı dilde almak, dünya genelinde daha fazla insanla etkileşimde bulunurken iletişim becerilerinizi geliştirir. Bu, uluslararası arenada daha güvenli ve yetenekli bir şekilde faaliyet gösterebilmenizi sağlar.

 2. Uluslararası İş Olanakları: İşverenler, birden fazla dilde sertifika almanızı küresel iş fırsatlarını yakalama yeteneği olarak değerlendirebilirler. Yeni işler ve projeler için daha fazla kapı açabilirsiniz.

 3. Kültürel Zenginlik: Farklı dillerde sertifika alma fırsatı, farklı kültürlerle daha yakın ilişki kurmanızı ve dünya görüşünüzü genişletmenizi sağlar. Küresel perspektiflerinizi zenginleştirir ve kültürel anlayışınızı artırır.

 4. Uluslararası Projelerde Yer Alma Yeteneği: Farklı dillerde sertifikalar, uluslararası projelerde daha etkili bir şekilde çalışabilmeniz için size avantaj sağlar. İş dünyasında liderlik yapma ve çeşitli projelerde yer alma şansınızı artırır.

 5. Kendinizi Küresel Arenada Kanıtlama: Birden fazla dilde sertifikalarınız, yeteneklerinizi ve bilginizi dünya genelinde tanıtma fırsatı sunar. Uluslararası alanda tanınmış bir profesyonel olabilirsiniz.

Dil çeşitliliği, size dünya çapında fırsatlar sunuyor. Siz de uluslararası arenada kendinizi kanıtlamak istiyorsanız online Anayasal Hak ve Sorumluluklar eğitim programına katılarak bizimle birlikte bu yolculuğa çıkın.

Kurs Süresi

Bu uzaktan eğitim serbest zamanlı olarak 7 gün sürmektedir. Yani eğitime başladığınız tarihten itibaren 7 gün içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer 7 günden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Daha fazla bilgi almak ve merak ettiklerinizi sormak için iletişim bölümünden veya canlı sohbetten bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Evet, tüm eğitimlerimiz ücretsizdir.  Eğitimlere katılabilmek için ücretsiz kayıt olmanız yeterlidir. Artık sitenin tüm eğitimlerine ücretsiz katılabilirsiniz. Kayıt olmak için “Kursa Katıl” butonuna tıklayınız.

Eğitimler içeriğinin yoğunluğuna bağlı olarak farklı sürelerle kısıtlanmıştır. Seçtiğiniz eğitimin süresini kendi sayfasından görebilirsiniz. Belirtilen süre içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer belirtilen süreden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Çok basit! Katıldığınız eğitimin sınavını başarıyla geçmeniz durumunda sertifikanızı baskı halinde alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz tamamladığınız eğitimlerin sertifikasını toplu olarak çok uygun fiyatlara alabilir veya sadece ilgilendiğiniz eğitimin sertifikasını alabilirsiniz. Sertifikanız Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 adet basılacak ve belirtmiş olduğunuz adresinize teslim edilmek üzere 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

Eğitim ve sınav ücreti yoktur, ancak sertifika ücretlidir:

Baskı Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek baskı sertifika alacaksanız fiyatı 679 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 479 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 399 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;

679 TL + 479 TL + 399 TL + 399 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1956 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 679 TL olacağından toplam ödemeniz 2716 TL olurdu.

Online Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek online sertifika alacaksanız fiyatı 429 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 249 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 199 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;

429 TL + 249 TL + 199 TL + 199 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1076 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 429 TL olacağından toplam ödemeniz 1716 TL olurdu.

Sınırsız sertifika seçeneği ile dilediğiniz tüm eğitimlerdeki sertifikalarınıza anında ulaşabilir, gönderim süresini beklemeden sertifikalarınızın Türkçe ve İngilizce halini PDF (Online Sertifika) olarak indirebilirsiniz. Sınırsız sertifika seçeneğiyle üyeliğinizi yükseltmek için bu sayfadan işlem yapabilirsiniz.

Sertifika alabilmek için öncelikle sınavı en az 6 doğru yaparak geçmelisiniz. Sınavı başarıyla geçtikten sonra sertifika alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır.

Sınav Ayrıntıları:

 • Sınavda başarılı olmak ve sertifika kazanmak için 10 sorudan en az 6 doğru yapmanız gerekmektedir.
 • Sınav süresi 10 dakikadır.
 • Sınavda başarılı olmanız durumunda sertifika kodu kazanacak ve profilinize otomatik olarak eklenecektir.
 • Dilerseniz bu sertifikayı baskı halinde talep edebileceksiniz.
 • Sınavda başarısız olmanız durumunda herhangi bir ücret ödemeden tekrardan katılabilirsiniz.

Online sertifika (PDF) alımlarında ödemeler online olarak kredi kartı veya banka havalesiyle mümkündür. Ancak baskı sertifikalarınız için ek bir seçenek olarak kapıda ödeme yöntemi bulunmaktadır. Baskı siparişlerinde +75 TL kargo bedeli tahsis edilmektedir.

Hayır, sertifika almadan da tüm eğitimlere ücretsiz katılabilirsiniz.


KARİYERİNİZE GÜÇ KATIN

CV'nize güç katacak uluslararası geçerli sertifikanızı alın.

Eğitim Konuları

 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar – 1. Anayasal Hakların Temelleri ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar – 2. Sorumluluklar ve Yükümlülükler ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar – 3. Anayasa Yapısı ve İşleyişi ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar – 4. Temel Haklar ve Özgürlüklerin Uygulanması ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar – 5. Anayasa ve Ekonomik Haklar ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar – 6. Eğitim Hakkı ve Anayasal Çerçeve ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar – 7. Anayasal Düzen ve Sosyal Haklar ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Anayasal Hak ve Sorumluluklar – 8. Anayasa, Teknoloji ve İnovasyon ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Sınav – Anayasal Hak ve Sorumluluklar 00:30:00

Eğitim

İnteraktif Eğitim Paketleri
ÜCRETSİZ Bütün Eğitimler Dahil
 • Online Eğitim
 • Online Sınav
 • Yüzlerce Eğitim
Ücretsiz

Dijital Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
940
₺429 Bu fiyat için son günler!
 • 5 Dilde Sertifika
 • PDF Formatı
 • Sorgulanabilir

Baskı Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
1470
₺679 Bu fiyat için son günler!
 • Türkçe & İngilizce
 • Güvenli Ödeme
 • Islak İmza & Kaşe

Üyelik Yükselt

Sertifikalarınızı Anında Alın
4850
₺1879 Son Şans
 • Online sertifikalarda geçerli
 • 5 Dilde Sertifika - PDF
 • Otomatik anında teslim
Kampanya

Yorumlar

5

5
2 ratings
 • 5 yıldız2
 • 4 yıldız0
 • 3 yıldız0
 • 2 yıldız0
 • 1 yıldız0

No Reviews found for this course.

Global Enstitü. Tüm Hakkı Saklıdır.