1

2

oylama

Devlet Yapısı ve Yargı Eğitimi Anayasaya göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk, egemenliğini anayasanın koyduğu ilkeler çerçevesinde seçimler yoluyla doğrudan; …

Konuların Uzunluğu

1 saat, 38 dakika

Konu Sayısı

3

Uygulama

Devlet Yapısı ve Yargı Eğitimi

Anayasaya göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk, egemenliğini anayasanın koyduğu ilkeler çerçevesinde seçimler yoluyla doğrudan; yetkili organlar eliyle de dolaylı olarak kullanır. Egemenliği kullanan organlar yasama, yürütme ve yargıdır. Yasama yetkisi; TBMM’nindir ve devredilemez. Devlet Yapısı ve Yargı sisteminde yürütme yetkisi ve görevi; Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelerce kullanılır. Tüm katılımcılarımızı Devlet Yapısı ve Yargı eğitimine davet ediyoruz. Devlet Yapısı ve Yargı eğitim programı tamamen ücretsiz!

Devlet Yapısı ve Yargı Nedir?

Devlet Yapısı ve Yargı sistemi, her ülkenin yönetim düzenini ve hukukun işleyişini belirleyen önemli unsurlardır. Devlet yapısı, bir ülkenin siyasi, idari ve toplumsal örgütlenmesini ifade ederken, yargı sistemi ise hukukun uygulandığı ve yargı yetkisinin kullanıldığı yapıyı ifade etmektedir.

Devlet Yapısı:

Bir devletin yapısı, siyasi iktidarın organları, idari yapı, yasama, yürütme ve yargı gücüyle birlikte düşünülmelidir. Devlet yapısı, bir ülkede iktidarın nasıl kullanıldığını, siyasi kararların nasıl alındığını ve yönetim mekanizmasının nasıl işlediğini belirler.

Devletin en önemli organlarından biri yasama organıdır. Yasama organı, kanunların yapılması ve ülkenin genel doğrultusunu belirleyen politikaların oluşturulmasıyla görevlidir. Ülkeler genellikle parlamento adı verilen meclisler aracılığıyla yasama faaliyetlerini yürütürler. Parlamento, halkın seçtiği milletvekilleri aracılığıyla hükümetin politikalarını denetler ve kanunları düzenler.

Devletin yürütme organı ise genellikle başkan, kral veya başbakan gibi isimlerle temsil edilir. Yürütme organı, hükümetin siyasi iradesini yansıtan, devletin günlük işlerini yöneten ve yürüten bir organ olarak faaliyet gösterir. Yürütme organı, devletin dış ilişkilerini yürütmek, ülkenin sınırlarını korumak, halkın refahını sağlamak gibi görevler üstlenir.

Devletin en önemli organlarından biri ise yargı organıdır. Yargı organı, hukuka uygunluğun sağlanmasından sorumludur. Yargı organı, adaletin tecelli ettiği yer olarak kabul edilir ve bağımsız olması gerekmektedir. Bağımsızlık, yargının siyasi iktidarın müdahalelerinden etkilenmeden adil ve tarafsız bir şekilde kararlar vermesi anlamına gelir. Bu nedenle yargı organı, genellikle bağımsız ve tarafsız bir yapıda oluşturulur.

Yargı sistemi:

Yargı sistemi, devletin yasalara uygunluğunun ve hukukun işleyişinin sağlandığı mekanizmadır. Yargı sistemi, yasaların uygulanması, hukuk ihlallerinin cezalandırılması, ihtilafların çözülmesi gibi görevleri yerine getirir. Yargı sistemi, hukukun üstünlüğünü sağlamak için adaleti ve tarafsızlığı temel alır.

Yargı sistemi, üç temel yargı organından oluşur: mahkemeler, savcılıklar ve hukuk meslek mensupları. Mahkemeler, hukuki ihtilafların çözülmesi için kurulan kurumlardır. Mahkemeler, yasalar doğrultusunda delilleri değerlendirerek adil ve tarafsız bir şekilde karar verir. Savcılıklar ise suç işlenmesi durumunda suçluların adalete teslim edilmesini sağlar. Hukuk meslek mensupları ise yargı organlarında görev yapan ve hukuki meselelerde tarafları temsil eden avukatlar, avukatlar ve hakimlerdir.

Yargı sistemi, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve toplum düzenini korumak için çeşitli prensipleri benimser. Tarafsızlık, bağımsızlık, hukukun eşitliği, hukuk güvenliği gibi prensipler, yargı sisteminin işleyişini temel alır. Tarafsızlık ilkesi, yargının siyasi ve diğer dış etkilerden bağımsız olması gerektiğini ifade eder. Bağımsızlık ilkesi ise yargının siyasi organlardan etkilenmeden serbestçe karar verebilmesini sağlar. Hukukun eşitliği ilkesi, hukukun herkes için eşit uygulanması gerektiğini ifade ederken, hukuk güvenliği ilkesi de kanunların öngördüğü hak ve özgürlükleri güvence altına alır.

Yargı sistemi, adil bir yargılama sürecini sağlamak için bazı temel kuralları benimser. Bu kurallar, masumiyet karinesi, suçsuzluk karinesi, yargılamanın açıklığı ve erişilebilirliği, delillerin serbestçe değerlendirilmesi gibi unsurları içerir. Masumiyet karinesi, herkesin suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum olduğunu kabul eder. Suçsuzluk karinesi ise şüpheli veya sanığın suçluluğunu ispatlamak için yeterli ve kuvvetli delil olmadıkça suçlu olduğunu kabul etmez. Yargılamanın açıklığı ve erişilebilirliği ilkesi, yargı sürecinin halka açık bir şekilde gerçekleştirilmesini ve toplumun yargının işleyişine güvenmesini sağlar. Delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi ise adil bir yargılama için delillerin tarafsız ve hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Bu Eğitim Kursu Size Ne Katacak?

Anayasa mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetimi, tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar ve bu kararlar iktidar işlemlerinin meşruiyet kaynağını oluşturur

Ülkemizde adalet alanında istihdam edilecek meslek elemanlarının yetiştirilmesinde, ilgili dallara özgü modüler öğretim programlarının uygulanmasının, bu alanda yıllardır süregelen, yetişmiş eleman açığını giderecek önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.

İş İlanları / Olanakları

Devlet Yapısı ve Yargı eğitimiyle; devletin temel organları ve işlevleri ile yargı teşkilatının yapısını ve görevlerini öğreneceksiniz. Kazanacağınız bu yeterlilikler ile iş hayatında daha etkin ve önemli bir yer sahibi olabileceksiniz.

Devlet Yapısı ve Yargı Sertifika Programı

Eğitim sonunda 10 sorudan oluşan 10 dakika süre sınırı bulunan online sınav uygulanmaktadır. Konuları tamamladıktan sonra sınav otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır. Sertifika sınavını 100 üzerinden en az 60 alarak başarıyla tamamlayan kişilere Devlet Yapısı ve Yargı Belgesi (katılım sertifikası) verilmektedir. Hak edeceğiniz sertifikayı yukarıda sayılmış olan birçok sektör için iş başvurularınızda CV’nize ekleyebilir ve sertifikanızı bu interaktif eğitimi aldığınıza dair kanıt niteliğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

Devlet Yapısı ve Yargı eğitim programıyla alacağınız Başarı Sertifikası, iş dünyasında kişisel ve mesleki gelişiminizi kanıtlayan bir değere sahiptir. CV'nize ekleyerek iş başvurularınızda önemli bir referans olabilir. Ayrıca, diğer özel eğitim kurumlarının sertifikalarıyla karşılaştırıldığında Global Enstitü sertifikaları, katılımcılarımıza çok daha uygun bir ücrete ulaştırılmaktadır.

İnsan kaynakları departmanları, Global Enstitü'nün bu alanda tanınmış bir kurum olduğunu bildikleri için bu sertifikaları değerli bulurlar ve iş başvurularınızı olumlu bir şekilde değerlendirebilirler. Bu nedenle, Global Enstitü'den aldığınız Devlet Yapısı ve Yargı eğitim sertifikası, iş başvurularınızı daha çekici hale getirebilir ve sizi iş dünyasında avantajlı bir konuma taşıyabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için Destek sayfasına göz atmanızı öneririz.

5 Dilde Sertifika

Eğitimlerimizde başarı sertifikaları almak artık daha anlamlı ve küresel hale geldi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde sertifika alma fırsatıyla, dünya genelindeki öğrencilerimizin potansiyelini tam anlamıyla açıyoruz.

Neden 5 Dilde Sertifika?

 1. Küresel Yetenek Geliştirme: Sertifikalarınızı 5 farklı dilde almak, dünya genelinde daha fazla insanla etkileşimde bulunurken iletişim becerilerinizi geliştirir. Bu, uluslararası arenada daha güvenli ve yetenekli bir şekilde faaliyet gösterebilmenizi sağlar.

 2. Uluslararası İş Olanakları: İşverenler, birden fazla dilde sertifika almanızı küresel iş fırsatlarını yakalama yeteneği olarak değerlendirebilirler. Yeni işler ve projeler için daha fazla kapı açabilirsiniz.

 3. Kültürel Zenginlik: Farklı dillerde sertifika alma fırsatı, farklı kültürlerle daha yakın ilişki kurmanızı ve dünya görüşünüzü genişletmenizi sağlar. Küresel perspektiflerinizi zenginleştirir ve kültürel anlayışınızı artırır.

 4. Uluslararası Projelerde Yer Alma Yeteneği: Farklı dillerde sertifikalar, uluslararası projelerde daha etkili bir şekilde çalışabilmeniz için size avantaj sağlar. İş dünyasında liderlik yapma ve çeşitli projelerde yer alma şansınızı artırır.

 5. Kendinizi Küresel Arenada Kanıtlama: Birden fazla dilde sertifikalarınız, yeteneklerinizi ve bilginizi dünya genelinde tanıtma fırsatı sunar. Uluslararası alanda tanınmış bir profesyonel olabilirsiniz.

Dil çeşitliliği, size dünya çapında fırsatlar sunuyor. Siz de uluslararası arenada kendinizi kanıtlamak istiyorsanız online Devlet Yapısı ve Yargı eğitim programına katılarak bizimle birlikte bu yolculuğa çıkın.

Kurs Süresi

Bu uzaktan eğitim serbest zamanlı olarak 7 gün sürmektedir. Yani eğitime başladığınız tarihten itibaren 7 gün içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer 7 günden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Daha fazla bilgi almak ve merak ettiklerinizi sormak için iletişim bölümünden veya canlı sohbetten bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Evet, tüm eğitimlerimiz ücretsizdir.  Eğitimlere katılabilmek için ücretsiz kayıt olmanız yeterlidir. Artık sitenin tüm eğitimlerine ücretsiz katılabilirsiniz. Kayıt olmak için “Kursa Katıl” butonuna tıklayınız.

Eğitimler içeriğinin yoğunluğuna bağlı olarak farklı sürelerle kısıtlanmıştır. Seçtiğiniz eğitimin süresini kendi sayfasından görebilirsiniz. Belirtilen süre içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer belirtilen süreden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Çok basit! Katıldığınız eğitimin sınavını başarıyla geçmeniz durumunda sertifikanızı baskı halinde alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz tamamladığınız eğitimlerin sertifikasını toplu olarak çok uygun fiyatlara alabilir veya sadece ilgilendiğiniz eğitimin sertifikasını alabilirsiniz. Sertifikanız Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 adet basılacak ve belirtmiş olduğunuz adresinize teslim edilmek üzere 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

Eğitim ve sınav ücreti yoktur, ancak sertifika ücretlidir:

Baskı Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek baskı sertifika alacaksanız fiyatı 440 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 360 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 220 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;
440 TL + 360 TL + 220 TL + 220 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1240 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 440 olacağından toplam ödemeniz 1760 TL olurdu.

Online Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek online sertifika alacaksanız fiyatı 300 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 200 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 100 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;
300 TL + 200 TL + 100 TL + 100 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 700 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 300 TL olacağından toplam ödemeniz 1200 TL olurdu.

Sınırsız sertifika seçeneği ile dilediğiniz tüm eğitimlerdeki sertifikalarınıza anında ulaşabilir, gönderim süresini beklemeden sertifikalarınızın Türkçe ve İngilizce halini PDF (Online Sertifika) olarak indirebilirsiniz. Sınırsız sertifika seçeneğiyle üyeliğinizi yükseltmek için bu sayfadan işlem yapabilirsiniz.

Sertifika alabilmek için öncelikle sınavı en az 6 doğru yaparak geçmelisiniz. Sınavı başarıyla geçtikten sonra sertifika alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır.

Sınav Ayrıntıları:

 • Sınavda başarılı olmak ve sertifika kazanmak için 10 sorudan en az 6 doğru yapmanız gerekmektedir.
 • Sınav süresi 10 dakikadır.
 • Sınavda başarılı olmanız durumunda sertifika kodu kazanacak ve profilinize otomatik olarak eklenecektir.
 • Dilerseniz bu sertifikayı baskı halinde talep edebileceksiniz.
 • Sınavda başarısız olmanız durumunda herhangi bir ücret ödemeden tekrardan katılabilirsiniz.

Online sertifika (PDF) alımlarında ödemeler online olarak kredi kartı veya banka havalesiyle mümkündür. Ancak baskı sertifikalarınız için ek bir seçenek olarak kapıda ödeme yöntemi bulunmaktadır. Baskı siparişlerinde +55 TL kargo bedeli tahsis edilmektedir.

Hayır, sertifika almadan da tüm eğitimlere ücretsiz katılabilirsiniz.


KARİYERİNİZE GÜÇ KATIN

CV'nize güç katacak uluslararası geçerli sertifikanızı alın.

Eğitim Konuları

 • Devletin Temel Organları ve İşlevleri ÜCRETSİZ 00:24:00
 • Yargı Teşkilatının Yapısı ve Görevleri ÜCRETSİZ 01:04:00
 • Devlet Yapısı ve Yargı Sertifika Sınavı 00:10:00

Eğitim

İnteraktif Eğitim Paketleri
ÜCRETSİZ Bütün Eğitimler Dahil
 • Online Eğitim
 • Online Sınav
 • Yüzlerce Eğitim
Ücretsiz

Dijital Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
550
₺300 Bu fiyat için son günler!
 • 5 Dilde Sertifika
 • PDF Formatı
 • Sorgulanabilir

Baskı Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
970
₺440 Bu fiyat için son günler!
 • Türkçe & İngilizce
 • Güvenli Ödeme
 • Islak İmza & Kaşe

Üyelik Yükselt

Sertifikalarınızı Anında Alın
2700
₺980 Son Şans
 • Online sertifikalarda geçerli
 • 5 Dilde Sertifika - PDF
 • Otomatik anında teslim
Kampanya

Yorumlar

1

1
2 ratings
 • 5 yıldız0
 • 4 yıldız0
 • 3 yıldız0
 • 2 yıldız0
 • 1 yıldız2

No Reviews found for this course.

Global Enstitü. Tüm Hakkı Saklıdır.