5

2

oylama

Liderlik Eğitimi Günümüzde her alanda pek çok değişiklik meydana gelmektedir. Artık örgütler geçmişe nazaran daha seri hareket etmekte, ayakta kalabilmenin …

Konuların Uzunluğu

4 saat, 30 dakika

Konu Sayısı

9

Uygulama

Liderlik Eğitimi

Günümüzde her alanda pek çok değişiklik meydana gelmektedir. Artık örgütler geçmişe nazaran daha seri hareket etmekte, ayakta kalabilmenin formüllerini aramaktadırlar. Örgütler durağan bir ortamdan dinamik bir ortama geçiş yapmaktadırlar. Günümüz işletmelerinin bu geçişi sağlamaları diğer şirketlerin gerisinde kalmamaları için ise şirketlerin sahip oldukları insan kaynakları son derece önemli olmaya başlamıştır. İyi çalışanlara, iyi idarecilere ve iyi liderlere sahip olmak tüm şirketler için kaçınılmaz olmuştur. Bu yüzyılın liderleri, liderlik kavramı içerisinde artık bilgiyi, kaynakları, zamanı, değişimleri,kriz anlarını, stresi, riskleri, stratejileri ve süreçleri iyi yönetebilmeli, vizyoner bir bakış açısı ile işlerine yönelmelidirler. Çalışanları ile iyi geçinebilmeli onların fikirlerini önemsemeli, değer verdiklerini onlara bir şekilde ifade etmelidirler. Çalışmada bu konu üzerine önemle eğilinmiştir. Tüm katılımcılarımızı Liderlik Sertifika programına davet ediyoruz. Liderlik eğitim programı tamamen ücretsiz!

Liderlik Nedir?

Liderlik, bir grup veya organizasyonun verimli bir şekilde yönetilmesi ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan yetkinlik ve beceri setidir. Liderlik, doğal yeteneklerle birlikte geliştirilebilen bir özellik olsa da, bu beceriler de çeşitli yöneticilik modelleri, teorileri ve pratikleriyle desteklenir. Önderlik, insan ilişkileri, iletişim, motive etme, yönetme ve vizyon oluşturma gibi pek çok alanı içerir.

Önderlik hakkında yapılan araştırmalar, liderliğin yanlış bir inanışın aksine doğuştan gelen bir özellik olmadığını göstermektedir. Doğru lider olmak için belirli yetkinliklerin geliştirilmesi ve sürekli öğrenme önemlidir. İyi bir lider, güç ve otorite ile değil, etkileyici kişiliği, güçlü iletişim becerileri ve takımı motive ederek yol gösterme yeteneğiyle tanınır.

Liderlik, önderin yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak insanları yönlendirme ve ilerlemelerini sağlama becerisidir. Liderin, vizyonunu netleştirmesi, hedefler belirlemesi, stratejiler oluşturması ve bu hedeflere doğru ilerlemesi beklenir. Bir lider, sorumluluk alır ve takım üyelerine rehberlik ederken aynı zamanda onları motive eder ve destekler.

Bir liderin etkili bir şekilde önderlik yapabilmesi için başkalarının da lideri takip etmeyi istemesi gerekmektedir. Bu nedenle, liderin güven, saygı ve dürüstlük kazanmak için ilişkilerini güçlendirmesi önemlidir. İyi bir lider, insanları anlar, onları dinler ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar. Ayrıca, liderlerin, takım üzerindeki etkilerini artırmak için etkili iletişim becerilerine sahip olmaları ve kararlılıkla hareket etmeleri önemlidir.

Liderlik, bu becerilerin ve özelliklerin doğru bir şekilde kullanılmasıyla birleştiğinde başarılı sonuçlar elde edilebilir. İyi bir lider, takımının potansiyelini ortaya çıkarmak ve onlara güvendikleri bir ortam sağlamak için çaba gösterir. Liderler, kişilerin yeteneklerini ve güçlü yönlerini keşfeder ve onları doğru görevlere atar. Ayrıca, liderler, takımın gelişimini desteklemek ve çalışanların becerilerini artırmak için sürekli geri bildirim sağlarlar.

Liderlik, sadece iş hayatında değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal hayatta da önemli bir rol oynar. Politika, eğitim, sağlık, spor gibi birçok alanda önderlik becerilerine sahip kişiler çok daha etkili sonuçlar elde ederler. Örneğin, politik liderler, toplumu yönlendirmek, değişimi başlatmak ve sosyal adaleti sağlamak için önderlik becerilerini kullanır.

Liderlik, çeşitli teoriler ve modeller tarafından da ele alınır. Bu teoriler, önderlik tarzlarını, liderin kişilik özelliklerini ve önderlik yeteneklerini kapsar. Bazı teoriler, liderin doğuştan gelen bazı özelliklere sahip olduğunu savunurken, diğerleri liderliğin öğrenilebilen bir beceri olduğunu iddia eder.

Örneğin, Amaçlı Liderlik Teorisi, liderin amaçlarına odaklanma, takımın ihtiyaçlarını karşılama ve ortak değerleri paylaşma üzerine odaklanır. Bu teoriye göre, liderler, takımı motive edecek ve hedeflere yönelik etkili bir şekilde yol gösterecek değerler sistemleri ve etik normlar oluşturmalıdır.

Yönetici liderlik teorisi, liderin hem otokratik hem de demokratik önderlik tarzlarını dengelemesi gerektiğini savunur. Bir lider, hedefleri belirlerken ve yönergeler verirken otokratik olabilirken, takımın katılımına ve fikirlerine değer verdiği durumlarda da demokratik olmalıdır.

Dönüşümcü liderlik teorisi ise, liderin takım üyelerini etkileme ve geliştirme üzerine odaklanır. Lider, takıma ilham vererek, vizyonu paylaşarak ve bireysel motivasyonu artırarak takımın performansını yükseltebilir.

Bu teorilerin yanı sıra, önderlik için birçok strateji ve pratik de bulunmaktadır. Örneğin, değerler tabanlı liderlik, etik kurallara dayanan bir liderlik tarzıdır. Bu liderlik tarzında lider, doğru kararları alma ve takımı doğru yolda motive etme konusunda değerlere dayalı bir yaklaşım benimser.

Liderlik, takımın başarısı için beklentileri belirleme, verimli iletişim sağlama, takım çalışması ve konflikti çözme konularında da önem taşır. Liderler, takım üyelerine doğru geri bildirimler sağlamalı, motivasyonlarını artırmalı ve onların güçlü yanlarını keşfetmelerine yardımcı olmalıdır.

Bu Eğitim Kursu Size Ne Katacak?

Eğitimin genel amacı, çalışmada ilk olarak çok karıştırılan iki kavram olan Lider ve Yönetici kavramları tanımlanmıştır. Ardından konumuzun temelini oluşturan Önderlik olgusu literatürde de yer alan farklı tanımlardan esinlenerek açıklanmıştır. Bu kapsamda verilen genel bilgilerin sonunda ise liderlik yaklaşımları ve yöneticilik stilleri de açıklanmaya çalışılmıştır.

İş İlanları / Olanakları

Liderlikle doğrudan ilişkisi olan iş seçenekleri şunlardır, özel kurumlarda takım lideri de bulunabilir. özelikle bulunduğu ve yapmış oldu iş alanında  yöneticilik ve lider ruhunu yansıtma şansını kendinde görecektir.

Liderlik Sertifika Programı

Eğitim sonunda 10 sorudan oluşan 10 dakika süre sınırı bulunan online sınav uygulanmaktadır. Konuları tamamladıktan sonra sınav otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır. Sertifika sınavını 100 üzerinden en az 60 alarak başarıyla tamamlayan kişilere Liderlik Belgesi (katılım sertifikası) verilmektedir. Hak edeceğiniz sertifikayı yukarıda sayılmış olan birçok sektör için iş başvurularınızda CV’nize ekleyebilir ve sertifikanızı bu interaktif eğitimi aldığınıza dair kanıt niteliğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

Liderlik eğitim programıyla alacağınız Başarı Sertifikası, iş dünyasında kişisel ve mesleki gelişiminizi kanıtlayan bir değere sahiptir. CV'nize ekleyerek iş başvurularınızda önemli bir referans olabilir. Ayrıca, diğer özel eğitim kurumlarının sertifikalarıyla karşılaştırıldığında Global Enstitü sertifikaları, katılımcılarımıza çok daha uygun bir ücrete ulaştırılmaktadır.

İnsan kaynakları departmanları, Global Enstitü'nün bu alanda tanınmış bir kurum olduğunu bildikleri için bu sertifikaları değerli bulurlar ve iş başvurularınızı olumlu bir şekilde değerlendirebilirler. Bu nedenle, Global Enstitü'den aldığınız Liderlik eğitim sertifikası, iş başvurularınızı daha çekici hale getirebilir ve sizi iş dünyasında avantajlı bir konuma taşıyabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için Destek sayfasına göz atmanızı öneririz.

5 Dilde Sertifika

Eğitimlerimizde başarı sertifikaları almak artık daha anlamlı ve küresel hale geldi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde sertifika alma fırsatıyla, dünya genelindeki öğrencilerimizin potansiyelini tam anlamıyla açıyoruz.

Neden 5 Dilde Sertifika?

 1. Küresel Yetenek Geliştirme: Sertifikalarınızı 5 farklı dilde almak, dünya genelinde daha fazla insanla etkileşimde bulunurken iletişim becerilerinizi geliştirir. Bu, uluslararası arenada daha güvenli ve yetenekli bir şekilde faaliyet gösterebilmenizi sağlar.

 2. Uluslararası İş Olanakları: İşverenler, birden fazla dilde sertifika almanızı küresel iş fırsatlarını yakalama yeteneği olarak değerlendirebilirler. Yeni işler ve projeler için daha fazla kapı açabilirsiniz.

 3. Kültürel Zenginlik: Farklı dillerde sertifika alma fırsatı, farklı kültürlerle daha yakın ilişki kurmanızı ve dünya görüşünüzü genişletmenizi sağlar. Küresel perspektiflerinizi zenginleştirir ve kültürel anlayışınızı artırır.

 4. Uluslararası Projelerde Yer Alma Yeteneği: Farklı dillerde sertifikalar, uluslararası projelerde daha etkili bir şekilde çalışabilmeniz için size avantaj sağlar. İş dünyasında liderlik yapma ve çeşitli projelerde yer alma şansınızı artırır.

 5. Kendinizi Küresel Arenada Kanıtlama: Birden fazla dilde sertifikalarınız, yeteneklerinizi ve bilginizi dünya genelinde tanıtma fırsatı sunar. Uluslararası alanda tanınmış bir profesyonel olabilirsiniz.

Dil çeşitliliği, size dünya çapında fırsatlar sunuyor. Siz de uluslararası arenada kendinizi kanıtlamak istiyorsanız online Liderlik eğitim programına katılarak bizimle birlikte bu yolculuğa çıkın.

Kurs Süresi

Bu uzaktan eğitim serbest zamanlı olarak 7 gün sürmektedir. Yani eğitime başladığınız tarihten itibaren 7 gün içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer 7 günden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Daha fazla bilgi almak ve merak ettiklerinizi sormak için iletişim bölümünden veya canlı sohbetten bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Evet, tüm eğitimlerimiz ücretsizdir.  Eğitimlere katılabilmek için ücretsiz kayıt olmanız yeterlidir. Artık sitenin tüm eğitimlerine ücretsiz katılabilirsiniz. Kayıt olmak için “Kursa Katıl” butonuna tıklayınız.

Eğitimler içeriğinin yoğunluğuna bağlı olarak farklı sürelerle kısıtlanmıştır. Seçtiğiniz eğitimin süresini kendi sayfasından görebilirsiniz. Belirtilen süre içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer belirtilen süreden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Çok basit! Katıldığınız eğitimin sınavını başarıyla geçmeniz durumunda sertifikanızı baskı halinde alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz tamamladığınız eğitimlerin sertifikasını toplu olarak çok uygun fiyatlara alabilir veya sadece ilgilendiğiniz eğitimin sertifikasını alabilirsiniz. Sertifikanız Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 adet basılacak ve belirtmiş olduğunuz adresinize teslim edilmek üzere 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

Eğitim ve sınav ücreti yoktur, ancak sertifika ücretlidir:

Baskı Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek baskı sertifika alacaksanız fiyatı 679 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 479 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 399 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;

679 TL + 479 TL + 399 TL + 399 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1956 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 679 TL olacağından toplam ödemeniz 2716 TL olurdu.

Online Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek online sertifika alacaksanız fiyatı 429 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 249 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 199 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;

429 TL + 249 TL + 199 TL + 199 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1076 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 429 TL olacağından toplam ödemeniz 1716 TL olurdu.

Sınırsız sertifika seçeneği ile dilediğiniz tüm eğitimlerdeki sertifikalarınıza anında ulaşabilir, gönderim süresini beklemeden sertifikalarınızın Türkçe ve İngilizce halini PDF (Online Sertifika) olarak indirebilirsiniz. Sınırsız sertifika seçeneğiyle üyeliğinizi yükseltmek için bu sayfadan işlem yapabilirsiniz.

Sertifika alabilmek için öncelikle sınavı en az 6 doğru yaparak geçmelisiniz. Sınavı başarıyla geçtikten sonra sertifika alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır.

Sınav Ayrıntıları:

 • Sınavda başarılı olmak ve sertifika kazanmak için 10 sorudan en az 6 doğru yapmanız gerekmektedir.
 • Sınav süresi 10 dakikadır.
 • Sınavda başarılı olmanız durumunda sertifika kodu kazanacak ve profilinize otomatik olarak eklenecektir.
 • Dilerseniz bu sertifikayı baskı halinde talep edebileceksiniz.
 • Sınavda başarısız olmanız durumunda herhangi bir ücret ödemeden tekrardan katılabilirsiniz.

Online sertifika (PDF) alımlarında ödemeler online olarak kredi kartı veya banka havalesiyle mümkündür. Ancak baskı sertifikalarınız için ek bir seçenek olarak kapıda ödeme yöntemi bulunmaktadır. Baskı siparişlerinde +75 TL kargo bedeli tahsis edilmektedir.

Hayır, sertifika almadan da tüm eğitimlere ücretsiz katılabilirsiniz.


KARİYERİNİZE GÜÇ KATIN

CV'nize güç katacak uluslararası geçerli sertifikanızı alın.

Eğitim Konuları

 • Liderlik – 1. Liderlik Temelleri ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Liderlik – 2. İletişim Becerileri ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Liderlik – 3. Takım Yönetimi ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Liderlik – 4. Motivasyon ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Liderlik – 5. Karar Verme ve Problem Çözme ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Liderlik – 6. Değişim Yönetimi ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Liderlik – 7. Kişisel Gelişim ve Liderlik ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Liderlik – 8. Liderlikte Teknoloji ve İnovasyon ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Sınav – Liderlik 00:30:00

Eğitim

İnteraktif Eğitim Paketleri
ÜCRETSİZ Bütün Eğitimler Dahil
 • Online Eğitim
 • Online Sınav
 • Yüzlerce Eğitim
Ücretsiz

Dijital Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
940
₺429 Bu fiyat için son günler!
 • 5 Dilde Sertifika
 • PDF Formatı
 • Sorgulanabilir

Baskı Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
1470
₺679 Bu fiyat için son günler!
 • Türkçe & İngilizce
 • Güvenli Ödeme
 • Islak İmza & Kaşe

Üyelik Yükselt

Sertifikalarınızı Anında Alın
4850
₺1879 Son Şans
 • Online sertifikalarda geçerli
 • 5 Dilde Sertifika - PDF
 • Otomatik anında teslim
Kampanya

Yorumlar

5

5
2 ratings
 • 5 yıldız2
 • 4 yıldız0
 • 3 yıldız0
 • 2 yıldız0
 • 1 yıldız0

No Reviews found for this course.

Global Enstitü. Tüm Hakkı Saklıdır.