5

2

oylama

Rehberlik Hizmetleri Eğitimi “Bacasız Sanayi” olarak adlandırılan turizm sektörü, seyahat edilen yöreyi ekonomik,sosyal, kültürel, psikolojik ve politik açıdan etkileyen olaylarla …

Konuların Uzunluğu

4 saat, 30 dakika

Konu Sayısı

9

Uygulama

Rehberlik Hizmetleri Eğitimi

“Bacasız Sanayi” olarak adlandırılan turizm sektörü, seyahat edilen yöreyi ekonomik,sosyal, kültürel, psikolojik ve politik açıdan etkileyen olaylarla ilgilidir. Bu sektördeki ürün,ulaştırma, konaklama, yeme-içme, rehberlik ve diğer birçok servisin birleşiminden oluşur. Rehberler, yerli veya yabancı turistlere, turistlerin istedikleri yerleri ya da o yörenin önemli tarihî ve turistik yerlerini gezdiren kişilerdir. Bu eğitimile turizm sektöründe rehberliğin yeri ve önemini doğru olarak kavrayabilecek, rehberlerin turlarda ve otellerde rehberlik hizmetini nasıl verdiklerini öğrenip, rehberlik hizmeti verme becerisini kazanabileceksiniz. Tüm katılımcılarımızı Rehberlik Hizmetleri Sertifika programına davet ediyoruz. Rehberlik Hizmetleri eğitim programı tamamen ücretsiz!

Rehberlik Hizmetleri Nedir?

Rehberlik hizmetleri, bireylerin ve toplumun gelişimi ve iyilik hali için destek ve yönlendirme sağlayan bir hizmet alanıdır. Özellikle eğitim sistemlerinde sıkça kullanılan rehberlik hizmetleri, psikolojik, sosyal ve mesleki danışmanlık gibi birçok farklı alanda hizmet sunabilmektedir.

Rehberlik hizmetleri, bireylerin ve grupların potansiyellerini fark etmelerine, sorunlarını çözmelerine, gelişmelerine ve kararlar almalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, eğitim ve mesleki hedeflerini belirlemek, kişisel gelişimlerini desteklemek, sosyal becerilerini güçlendirmek gibi amaçlar doğrultusunda hizmet sunar. Aynı zamanda bu hizmetler, öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için danışmanlık, değerlendirme, yönlendirme, bilgilendirme ve takip gibi çok çeşitli teknikleri kullanır.

Rehberlik hizmetleri, çocukluk yaşlarından yetişkinlik dönemine kadar tüm yaş gruplarına yönelik hizmetler sunmaktadır. Okullarda rehberlik hizmetleri genellikle bir rehberlik öğretmeni tarafından yürütülür. Bu konuda uzmanlaşmış rehberlik öğretmenleri, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek onlara destek sağlar.

Rehberlik hizmetleri, bireylerin akademik hedeflerini belirlemelerine, eğitim planlamalarını yapmalarına, sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda mesleki hedeflerini belirlemek isteyen öğrencilere kariyer danışmanlığı sunar. Bu hizmetler, meslekleri tanıtmak, mesleki becerileri geliştirmek, iş arama becerilerini öğretmek ve uygun iş olanaklarını keşfetmek gibi amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

Rehberlik hizmetleri sadece öğrencilerle sınırlı değildir. Aynı zamanda ailelere de destek ve yönlendirme sağlar. Ebeveynlerin çocuklarının eğitim sürecindeki ihtiyaçlarını anlamalarına, eğitimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Ailelere çocuk yetiştirme, iletişim becerileri, disiplin yöntemleri ve ergenlik dönemi gibi konularda eğitimler verir.

Rehberlik hizmetleri, toplumun da gelişimine katkıda bulunmaktadır. Toplumun bireyleri arasında uyumlu ve sağlıklı ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur. Toplumda oluşan sorunları analiz ederek çözüm önerileri sunar. Aynı zamanda dezavantajlı gruplar için önleme ve yönlendirme hizmetleri sağlar. Bu gruplar arasında öğrenme güçlüğü çeken bireyler, zor olanaklara sahip gençler veya sosyal ve ekonomik sıkıntılar yaşayan aileler yer alabilir.

Rehberlik hizmetleri ayrıca kriz durumlarında da önemli bir rol oynar. Doğal afetler, şiddet olayları, bireysel veya toplumsal travmalar gibi durumlarda rehberlik hizmetleri, bireylerin duygusal olarak güçlenmelerine, krizi atlatmalarına yardımcı olur. Bu süreçte, bireylerin desteklenmesi, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve travma sonrası iyileşme sürecine katkı sağlanması hedeflenir.

Bu Eğitim Kursu Size Ne Katacak?

Eğitimin genel amacı, profesyonel turist rehberi ve otel rehberi kavramlarını, özelliklerini öğrenebileceksiniz.Bağımsız ve yönetilen turların işleyiş basamaklarını öğrenebileceksiniz. Unutmayınız ki, ülkemiz için hayati öneme sahip turizm sektörünün daha da gelişmesi; kaliteli konaklama tesisleri, vasıflı ve eğitimli elemanlar, tarihi ve doğal güzelliklerin korunması, tanıtım vb. etkenlerin yanında, kaliteli rehberlik hizmetleriyle mümkün olacaktır.

İş İlanları / Olanakları

Turizm sektörünün turizmi çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmaları devam etmektedir. İnsanlar çalışma hayatının stresinden kurtulmak için tatili düşünmektedirler ve bazı insanlar bireysel tatilden çok organize edilmiş turlara katılmayı tercih etmektedirler. Tarihi eserleri bakımından zengin bir ülke olan Türkiyeyi özellikle yabancı turistler ziyaret etmektedir. İşte bütün bunlar bu meslekte çalışma alanının oldukça geniş olduğunu ve gelecekte de turistik bölgelerde ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun Mesleğe Kabul başlıklı 3 üncü maddesindeki; “Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya ………………………………………………. yabancı dil sınavında başarılı olmak veya yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olmak. Birlikler tarafından Bakanlığın gözetim ve denetimi altında düzenlenen uygulama gezisini tamamlamak ve gezi sonunda yapılan sınavda başarılı olmak.” ve ayrıca söz konusu yasanın 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki; “ Bu Kanun kapsamı dışında hangi ad altında olursa olsun turist rehberliği niteliğinde bir faaliyet yürütülmesine hak kazandıracak eğitim programları düzenlenemez veya belge verilemez.

Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında Bakanlık tarafından fiilin ağırlığı ile süresi dikkate alınarak beş bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu fiillerin işlenmesi durumu mesleğe engel hâl oluşturur.” hükümlerine istinaden profesyonel turist rehberliği sadece Bölüm mezunları tarafından icra edilebilmektedir.

Ülkenin tarihi, kültürel vb alanlarda tanıtılması sadece Turist Rehberliği mezunu, Bakanlık’tan ruhsatname ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından çalışma kartı alan rehberler tarafından yapılabilmektedir.

Rehberlik Hizmetleri Sertifika Programı

Eğitim sonunda 10 sorudan oluşan 10 dakika süre sınırı bulunan online sınav uygulanmaktadır. Konuları tamamladıktan sonra sınav otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır. Sertifika sınavını 100 üzerinden en az 60 alarak başarıyla tamamlayan kişilere Rehberlik Hizmetleri Belgesi (katılım sertifikası) verilmektedir. Hak edeceğiniz sertifikayı yukarıda sayılmış olan birçok sektör için iş başvurularınızda CV’nize ekleyebilir ve sertifikanızı bu interaktif eğitimi aldığınıza dair kanıt niteliğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

Rehberlik Hizmetleri eğitim programıyla alacağınız Başarı Sertifikası, iş dünyasında kişisel ve mesleki gelişiminizi kanıtlayan bir değere sahiptir. CV'nize ekleyerek iş başvurularınızda önemli bir referans olabilir. Ayrıca, diğer özel eğitim kurumlarının sertifikalarıyla karşılaştırıldığında Global Enstitü sertifikaları, katılımcılarımıza çok daha uygun bir ücrete ulaştırılmaktadır.

İnsan kaynakları departmanları, Global Enstitü'nün bu alanda tanınmış bir kurum olduğunu bildikleri için bu sertifikaları değerli bulurlar ve iş başvurularınızı olumlu bir şekilde değerlendirebilirler. Bu nedenle, Global Enstitü'den aldığınız Rehberlik Hizmetleri eğitim sertifikası, iş başvurularınızı daha çekici hale getirebilir ve sizi iş dünyasında avantajlı bir konuma taşıyabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için Destek sayfasına göz atmanızı öneririz.

5 Dilde Sertifika

Eğitimlerimizde başarı sertifikaları almak artık daha anlamlı ve küresel hale geldi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde sertifika alma fırsatıyla, dünya genelindeki öğrencilerimizin potansiyelini tam anlamıyla açıyoruz.

Neden 5 Dilde Sertifika?

 1. Küresel Yetenek Geliştirme: Sertifikalarınızı 5 farklı dilde almak, dünya genelinde daha fazla insanla etkileşimde bulunurken iletişim becerilerinizi geliştirir. Bu, uluslararası arenada daha güvenli ve yetenekli bir şekilde faaliyet gösterebilmenizi sağlar.

 2. Uluslararası İş Olanakları: İşverenler, birden fazla dilde sertifika almanızı küresel iş fırsatlarını yakalama yeteneği olarak değerlendirebilirler. Yeni işler ve projeler için daha fazla kapı açabilirsiniz.

 3. Kültürel Zenginlik: Farklı dillerde sertifika alma fırsatı, farklı kültürlerle daha yakın ilişki kurmanızı ve dünya görüşünüzü genişletmenizi sağlar. Küresel perspektiflerinizi zenginleştirir ve kültürel anlayışınızı artırır.

 4. Uluslararası Projelerde Yer Alma Yeteneği: Farklı dillerde sertifikalar, uluslararası projelerde daha etkili bir şekilde çalışabilmeniz için size avantaj sağlar. İş dünyasında liderlik yapma ve çeşitli projelerde yer alma şansınızı artırır.

 5. Kendinizi Küresel Arenada Kanıtlama: Birden fazla dilde sertifikalarınız, yeteneklerinizi ve bilginizi dünya genelinde tanıtma fırsatı sunar. Uluslararası alanda tanınmış bir profesyonel olabilirsiniz.

Dil çeşitliliği, size dünya çapında fırsatlar sunuyor. Siz de uluslararası arenada kendinizi kanıtlamak istiyorsanız online Rehberlik Hizmetleri eğitim programına katılarak bizimle birlikte bu yolculuğa çıkın.

Kurs Süresi

Bu uzaktan eğitim serbest zamanlı olarak 7 gün sürmektedir. Yani eğitime başladığınız tarihten itibaren 7 gün içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer 7 günden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Daha fazla bilgi almak ve merak ettiklerinizi sormak için iletişim bölümünden veya canlı sohbetten bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Evet, tüm eğitimlerimiz ücretsizdir.  Eğitimlere katılabilmek için ücretsiz kayıt olmanız yeterlidir. Artık sitenin tüm eğitimlerine ücretsiz katılabilirsiniz. Kayıt olmak için “Kursa Katıl” butonuna tıklayınız.

Eğitimler içeriğinin yoğunluğuna bağlı olarak farklı sürelerle kısıtlanmıştır. Seçtiğiniz eğitimin süresini kendi sayfasından görebilirsiniz. Belirtilen süre içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer belirtilen süreden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Çok basit! Katıldığınız eğitimin sınavını başarıyla geçmeniz durumunda sertifikanızı baskı halinde alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz tamamladığınız eğitimlerin sertifikasını toplu olarak çok uygun fiyatlara alabilir veya sadece ilgilendiğiniz eğitimin sertifikasını alabilirsiniz. Sertifikanız Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 adet basılacak ve belirtmiş olduğunuz adresinize teslim edilmek üzere 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

Eğitim ve sınav ücreti yoktur, ancak sertifika ücretlidir:

Baskı Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek baskı sertifika alacaksanız fiyatı 679 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 479 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 399 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;

679 TL + 479 TL + 399 TL + 399 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1956 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 679 TL olacağından toplam ödemeniz 2716 TL olurdu.

Online Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek online sertifika alacaksanız fiyatı 429 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 249 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 199 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;

429 TL + 249 TL + 199 TL + 199 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1076 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 429 TL olacağından toplam ödemeniz 1716 TL olurdu.

Sınırsız sertifika seçeneği ile dilediğiniz tüm eğitimlerdeki sertifikalarınıza anında ulaşabilir, gönderim süresini beklemeden sertifikalarınızın Türkçe ve İngilizce halini PDF (Online Sertifika) olarak indirebilirsiniz. Sınırsız sertifika seçeneğiyle üyeliğinizi yükseltmek için bu sayfadan işlem yapabilirsiniz.

Sertifika alabilmek için öncelikle sınavı en az 6 doğru yaparak geçmelisiniz. Sınavı başarıyla geçtikten sonra sertifika alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır.

Sınav Ayrıntıları:

 • Sınavda başarılı olmak ve sertifika kazanmak için 10 sorudan en az 6 doğru yapmanız gerekmektedir.
 • Sınav süresi 10 dakikadır.
 • Sınavda başarılı olmanız durumunda sertifika kodu kazanacak ve profilinize otomatik olarak eklenecektir.
 • Dilerseniz bu sertifikayı baskı halinde talep edebileceksiniz.
 • Sınavda başarısız olmanız durumunda herhangi bir ücret ödemeden tekrardan katılabilirsiniz.

Online sertifika (PDF) alımlarında ödemeler online olarak kredi kartı veya banka havalesiyle mümkündür. Ancak baskı sertifikalarınız için ek bir seçenek olarak kapıda ödeme yöntemi bulunmaktadır. Baskı siparişlerinde +75 TL kargo bedeli tahsis edilmektedir.

Hayır, sertifika almadan da tüm eğitimlere ücretsiz katılabilirsiniz.


KARİYERİNİZE GÜÇ KATIN

CV'nize güç katacak uluslararası geçerli sertifikanızı alın.

Eğitim Konuları

 • Rehberlik Hizmetleri – 1. Rehberlik Hizmetlerine Giriş ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Rehberlik Hizmetleri – 2. Bireysel Danışmanlık Teknikleri ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Rehberlik Hizmetleri – 3. Grup Rehberliği ve Psiko-Eğitim Grupları ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Rehberlik Hizmetleri – 4. Kariyer Rehberliği ve Mesleki Danışmanlık ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Rehberlik Hizmetleri – 5. Akademik Danışmanlık ve Öğrenme Stratejileri ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Rehberlik Hizmetleri – 6. Aile Rehberliği ve Velilere Yönelik Danışmanlık ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Rehberlik Hizmetleri – 7. Özel Eğitim ve Kaynaştırma ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Rehberlik Hizmetleri – 8. Etik ve Profesyonellik ÜCRETSİZ 00:30:00
 • Sınav – Rehberlik Hizmetleri 00:30:00

Eğitim

İnteraktif Eğitim Paketleri
ÜCRETSİZ Bütün Eğitimler Dahil
 • Online Eğitim
 • Online Sınav
 • Yüzlerce Eğitim
Ücretsiz

Dijital Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
940
₺429 Bu fiyat için son günler!
 • 5 Dilde Sertifika
 • PDF Formatı
 • Sorgulanabilir

Baskı Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
1470
₺679 Bu fiyat için son günler!
 • Türkçe & İngilizce
 • Güvenli Ödeme
 • Islak İmza & Kaşe

Üyelik Yükselt

Sertifikalarınızı Anında Alın
4850
₺1879 Son Şans
 • Online sertifikalarda geçerli
 • 5 Dilde Sertifika - PDF
 • Otomatik anında teslim
Kampanya

Yorumlar

5

5
2 ratings
 • 5 yıldız2
 • 4 yıldız0
 • 3 yıldız0
 • 2 yıldız0
 • 1 yıldız0

No Reviews found for this course.

Global Enstitü. Tüm Hakkı Saklıdır.