oylama

Ticaret Hukuku Eğitimi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte başarılı bir hukuk inkılâbı gerçekleştirilmiştir. Ancak bu büyük inkılâbın amacına ulaşabilmesi, dinamizmin, …

Konuların Uzunluğu

1 saat, 30 dakika

Konu Sayısı

6

Uygulama

Ticaret Hukuku Eğitimi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte başarılı bir hukuk inkılâbı gerçekleştirilmiştir. Ancak bu büyük inkılâbın amacına ulaşabilmesi, dinamizmin, hukuk hayatımıza hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bilindiği üzere kanunlar, yürürlüğe girdikleri zamanın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara göre düzenlenir. Bir kanun ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, değişen, gelişen sosyal hayata ilişkin taleplerin gerisinde kalmaya mahkûmdur. 1 Ocak 1957'de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu, yaklaşık 50 yıllık süre içinde, ihtiyaçlar dikkate alınarak birçok değişikliğe uğradı. 50 yıldır yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu, Avrupa Birliği müktesebatına uyum da dikkate alınarak, ilgili meslek kuruluşları ve üniversiteler başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin önerileri dikkate alınarak olgunlaştırıldı. Ticaret Hukuku sertifika programı bu işe girenlerin ilk alması gereken eğitimlerden biri. Ticaret Hukuku eğitim programı tamamen ücretsiz!

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku, ticaret faaliyetleriyle ilgili olan hukuk dalıdır. Bir ülkedeki ticaretin düzenlenmesi, ticari ilişkilerin kurulması, ticari sözleşmelerin yapılması ve sonuçlarından dolayı ortaya çıkan uyuşmazlık ve ihtilafların çözülmesi gibi konuları kapsar.

Ticaret hukuku, toplumun ticari faaliyetlerini düzenleyen ve tarafların haklarını ve yükümlülüklerini koruyan kuralların bir bütünüdür. Bu kurallar, ticari işletmelerin kuruluşu ve yönetimi, ticari sözleşmelerin yapılması ve ifası, ticari işlemlerin finansmanı, ticari sicillerin tutulması, ticari markaların ve fikri mülkiyet haklarının korunması gibi birçok alanı kapsar.

Ticaret hukukunun kaynakları arasında kanunlar, uluslararası anlaşmalar, yönetmelikler, genel teamüller ve hukuki doktrinler bulunur. Her ülkenin ticaret hukuku, o ülkenin iç hukuk normlarına ve kendi anlayışına göre belirlenir. Aynı zamanda uluslararası hukukla da ilişkilidir; çünkü birçok ticaret işlemi uluslararası nitelikte olabilir ve farklı ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesi için uluslararası hukuk normlarına başvurulabilir.

Ticaret hukuku, ticari faaliyetleri düzenlemek ve ticari ilişkilerin sürdürülmesini sağlamak amacıyla bir dizi temel ilkeye dayanır. Bunlar arasında sözleşme özgürlüğü, iyi niyet, alışılagelme, objektif sorumluluk, rekabet ve tüketici koruması gibi prensipler bulunur.

Sözleşme özgürlüğü, ticari tarafların bağımsızlık ve özerklik haklarını korur. Taraflar, ticari sözleşmeleri hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde serbestçe düzenleyebilirler. İyi niyet prensibi ise tarafların ticari ilişkilerinde dürüst ve adil davranmalarını gerektirir.

Alışılagelme ilkesi ise ticari işlemlerde kullanılan alışkanlık ve uygulamaların önemini vurgular. Taraflar, ticarette yaygın olarak kullanılan kurallara ve standartlara uygun davranmalıdır. Objektif sorumluluk, ticari faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan zararların tazmini için sorumluluğu düzenler. Bu ilke, bir tarafın ihmali veya kusuru olmaksızın bile zarar verdiği durumlarda dahi sorumluluğun kabul edilebileceğini ifade eder.

Rekabet ilkesi, serbest pazar ekonomisinin temel taşlarından biridir. Ticarette rekabeti teşvik eder ve rekabeti kısıtlayıcı nitelikteki anlaşma veya davranışları düzenler. Tüketici koruması ilkesi ise belirli standartlarda mal ve hizmet sunumunu sağlamayı amaçlar. Ticaret faaliyetlerindeki tüketici haklarını ve güvenliğini korur.

Ticaret hukuku ayrıca bir dizi ticari işletme kuruluşu şeklini de düzenler. Limited şirketler, anonim şirketler, kooperatifler ve bir kişi şirketi gibi farklı ticari şirket yapıları, kurallara ve düzenlemelerine tabidir. Bu şirketlerin kurulması, yönetimi ve kapatılması gibi konular, ticaret hukukunun kapsamında yer alır.

Ticaret hukuku, taraflar arasında ortaya çıkan ihtilafları çözebilmek için hukuki yollara başvurulmasını da sağlar. Bu kapsamda ticaret davaları, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri gibi prosedürler uygulanır. Tarafların haklarını ve çıkarlarını korumayı ve adil bir ticaret ortamı sağlamayı hedefler.

Bu Eğitim Kursu Size Ne Katacak?

Bu eğitimin amacı, ticari hayatta ve gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan ticarete yön veren temel ilkeleri, ticaret unvanı, marka, rekabet kuralları ve para yerine geçen bono, çek ve poliçeyi sizlere tanıtarak bu belgeleri düzenleme, tahsil ve takibini yapabilme becerisini kazandırmaktır.

İş İlanları / Olanakları

Ticaret Hukukunun temel ilkelerini uygulama ve kendi haklarını en iyi şekilde koruma konularını kapsayan temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir eğitim olması nedeniyle öğrenciler, iş yerinde Ticaret Hukukunun temel ilkelerini uygulayabilir ve kendi haklarını en iyi şekilde koruyabilecekler.

Ticaret Hukuku Sertifika Programı

Eğitim sonunda 10 sorudan oluşan 10 dakika süre sınırı bulunan online sınav uygulanmaktadır. Konuları tamamladıktan sonra sınav otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır. Sertifika sınavını 100 üzerinden en az 60 alarak başarıyla tamamlayan kişilere Ticaret Hukuku Belgesi (katılım sertifikası) verilmektedir. Hak edeceğiniz sertifikayı yukarıda sayılmış olan birçok sektör için iş başvurularınızda CV’nize ekleyebilir ve sertifikanızı bu interaktif eğitimi aldığınıza dair kanıt niteliğinde referans olarak kullanabilirsiniz.

Ticaret Hukuku eğitim programıyla alacağınız Başarı Sertifikası, iş dünyasında kişisel ve mesleki gelişiminizi kanıtlayan bir değere sahiptir. CV'nize ekleyerek iş başvurularınızda önemli bir referans olabilir. Ayrıca, diğer özel eğitim kurumlarının sertifikalarıyla karşılaştırıldığında Global Enstitü sertifikaları, katılımcılarımıza çok daha uygun bir ücrete ulaştırılmaktadır.

İnsan kaynakları departmanları, Global Enstitü'nün bu alanda tanınmış bir kurum olduğunu bildikleri için bu sertifikaları değerli bulurlar ve iş başvurularınızı olumlu bir şekilde değerlendirebilirler. Bu nedenle, Global Enstitü'den aldığınız Ticaret Hukuku eğitim sertifikası, iş başvurularınızı daha çekici hale getirebilir ve sizi iş dünyasında avantajlı bir konuma taşıyabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için Destek sayfasına göz atmanızı öneririz.

5 Dilde Sertifika

Eğitimlerimizde başarı sertifikaları almak artık daha anlamlı ve küresel hale geldi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde sertifika alma fırsatıyla, dünya genelindeki öğrencilerimizin potansiyelini tam anlamıyla açıyoruz.

Neden 5 Dilde Sertifika?

 1. Küresel Yetenek Geliştirme: Sertifikalarınızı 5 farklı dilde almak, dünya genelinde daha fazla insanla etkileşimde bulunurken iletişim becerilerinizi geliştirir. Bu, uluslararası arenada daha güvenli ve yetenekli bir şekilde faaliyet gösterebilmenizi sağlar.

 2. Uluslararası İş Olanakları: İşverenler, birden fazla dilde sertifika almanızı küresel iş fırsatlarını yakalama yeteneği olarak değerlendirebilirler. Yeni işler ve projeler için daha fazla kapı açabilirsiniz.

 3. Kültürel Zenginlik: Farklı dillerde sertifika alma fırsatı, farklı kültürlerle daha yakın ilişki kurmanızı ve dünya görüşünüzü genişletmenizi sağlar. Küresel perspektiflerinizi zenginleştirir ve kültürel anlayışınızı artırır.

 4. Uluslararası Projelerde Yer Alma Yeteneği: Farklı dillerde sertifikalar, uluslararası projelerde daha etkili bir şekilde çalışabilmeniz için size avantaj sağlar. İş dünyasında liderlik yapma ve çeşitli projelerde yer alma şansınızı artırır.

 5. Kendinizi Küresel Arenada Kanıtlama: Birden fazla dilde sertifikalarınız, yeteneklerinizi ve bilginizi dünya genelinde tanıtma fırsatı sunar. Uluslararası alanda tanınmış bir profesyonel olabilirsiniz.

Dil çeşitliliği, size dünya çapında fırsatlar sunuyor. Siz de uluslararası arenada kendinizi kanıtlamak istiyorsanız online Ticaret Hukuku eğitim programına katılarak bizimle birlikte bu yolculuğa çıkın.

Kurs Süresi

Bu uzaktan eğitim serbest zamanlı olarak 7 gün sürmektedir. Yani eğitime başladığınız tarihten itibaren 7 gün içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer 7 günden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Daha fazla bilgi almak ve merak ettiklerinizi sormak için iletişim bölümünden veya canlı sohbetten bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Evet, tüm eğitimlerimiz ücretsizdir.  Eğitimlere katılabilmek için ücretsiz kayıt olmanız yeterlidir. Artık sitenin tüm eğitimlerine ücretsiz katılabilirsiniz. Kayıt olmak için “Kursa Katıl” butonuna tıklayınız.

Eğitimler içeriğinin yoğunluğuna bağlı olarak farklı sürelerle kısıtlanmıştır. Seçtiğiniz eğitimin süresini kendi sayfasından görebilirsiniz. Belirtilen süre içerisinde dilediğiniz zaman sisteme giriş yaparak eğitiminizi durdurabilir, devam edebilir ve tamamlayabilirsiniz. Eğer belirtilen süreden daha erken bir zamanda sınavı geçerek eğitimi tamamlarsanız kalan günleri beklemeden sertifikanız profilinize anında eklenecek ve sertifikanızı baskı halinde isteyebileceksiniz.

Çok basit! Katıldığınız eğitimin sınavını başarıyla geçmeniz durumunda sertifikanızı baskı halinde alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz tamamladığınız eğitimlerin sertifikasını toplu olarak çok uygun fiyatlara alabilir veya sadece ilgilendiğiniz eğitimin sertifikasını alabilirsiniz. Sertifikanız Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 adet basılacak ve belirtmiş olduğunuz adresinize teslim edilmek üzere 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

Eğitim ve sınav ücreti yoktur, ancak sertifika ücretlidir:

Baskı Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek baskı sertifika alacaksanız fiyatı 679 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 479 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 399 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;

679 TL + 479 TL + 399 TL + 399 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1956 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 679 TL olacağından toplam ödemeniz 2716 TL olurdu.

Online Sertifika Fiyatlandırması

Kazandığınız sertifika(lar) için ücretlendirme, almaya karar verdiğiniz sertifika miktarına göre değişiklik gösterecektir. Eğer tek online sertifika alacaksanız fiyatı 429 TL’dir. Ancak iki ve daha fazla sertifika almak isterseniz ikinci sertifikanın maliyeti 249 TL, üçüncü ve daha fazla sertifikanın fiyatı 199 TL olarak artacaktır.

Örneğin toplamda 4 sertifika alacaksınız diyelim;

429 TL + 249 TL + 199 TL + 199 TL şeklinde hesaplanarak toplamda 1076 TL ödemeniz olacaktır. Eğer bu sertifikaları tek tek almak isteseydiniz hesaplamanız online sertifika başına 429 TL olacağından toplam ödemeniz 1716 TL olurdu.

Sınırsız sertifika seçeneği ile dilediğiniz tüm eğitimlerdeki sertifikalarınıza anında ulaşabilir, gönderim süresini beklemeden sertifikalarınızın Türkçe ve İngilizce halini PDF (Online Sertifika) olarak indirebilirsiniz. Sınırsız sertifika seçeneğiyle üyeliğinizi yükseltmek için bu sayfadan işlem yapabilirsiniz.

Sertifika alabilmek için öncelikle sınavı en az 6 doğru yaparak geçmelisiniz. Sınavı başarıyla geçtikten sonra sertifika alabilmeniz için gerekli seçenekler karşınıza çıkacaktır.

Sınav Ayrıntıları:

 • Sınavda başarılı olmak ve sertifika kazanmak için 10 sorudan en az 6 doğru yapmanız gerekmektedir.
 • Sınav süresi 10 dakikadır.
 • Sınavda başarılı olmanız durumunda sertifika kodu kazanacak ve profilinize otomatik olarak eklenecektir.
 • Dilerseniz bu sertifikayı baskı halinde talep edebileceksiniz.
 • Sınavda başarısız olmanız durumunda herhangi bir ücret ödemeden tekrardan katılabilirsiniz.

Online sertifika (PDF) alımlarında ödemeler online olarak kredi kartı veya banka havalesiyle mümkündür. Ancak baskı sertifikalarınız için ek bir seçenek olarak kapıda ödeme yöntemi bulunmaktadır. Baskı siparişlerinde +75 TL kargo bedeli tahsis edilmektedir.

Hayır, sertifika almadan da tüm eğitimlere ücretsiz katılabilirsiniz.


KARİYERİNİZE GÜÇ KATIN

CV'nize güç katacak uluslararası geçerli sertifikanızı alın.

Eğitim Konuları

 • Ticaret Hukukuna Yön Veren Temel İlkeler ÜCRETSİZ 00:09:00
 • Ticari İş ve Hüküm ÜCRETSİZ 00:14:00
 • Ticaret Unvanı, Marka, Rekabet ÜCRETSİZ 00:24:00
 • Tacir Yardımcıları ÜCRETSİZ 00:14:00
 • Ticari Defterler Ve Kıymetli Evrak Hukuku ÜCRETSİZ 00:19:00
 • Ticaret Hukuku Sertifika Sınavı 00:10:00

Eğitim

İnteraktif Eğitim Paketleri
ÜCRETSİZ Bütün Eğitimler Dahil
 • Online Eğitim
 • Online Sınav
 • Yüzlerce Eğitim
Ücretsiz

Dijital Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
940
₺429 Bu fiyat için son günler!
 • 5 Dilde Sertifika
 • PDF Formatı
 • Sorgulanabilir

Baskı Sertifika

İnteraktif Eğitim Paketleri
1470
₺679 Bu fiyat için son günler!
 • Türkçe & İngilizce
 • Güvenli Ödeme
 • Islak İmza & Kaşe

Üyelik Yükselt

Sertifikalarınızı Anında Alın
4850
₺1879 Son Şans
 • Online sertifikalarda geçerli
 • 5 Dilde Sertifika - PDF
 • Otomatik anında teslim
Kampanya

Yorumlar

Global Enstitü. Tüm Hakkı Saklıdır.